Skip to main content

Logowanie użytkownika z poziomu panelu LOBO

Z poziomu panelu LOBO można potwierdzać przybycie do zasobu, tworzyć, usuwać oraz modyfikować rezerwacje w zależności od konfiguracji jaką zdefiniował administrator Twojego systemu. 

Logowanie użytkownika do panelu LOBO

1. Aby zalogować się z poziomu panelu LOBO do panelu rezerwacji kliknij przycisk "Zaloguj" w górnej części ekranu.

image.png


2. Wprowadź login oraz pin po czym kliknij "Zaloguj". Jeżeli logujesz się pierwszy raz z tego poziomu lub zapomniałeś swój PIN naciśnij przycisk wygeneruj PIN. Na skrzynkę mailową przypisaną do danego konta zostanie wysłana wiadomość z kodem PIN. Administrator Twojego systemu może również nadać datę ważności dla Twojego kodu PIN, więc możliwa jest konieczność cyklicznego generowanie nowego kodu.

image.png

3. Po zalogowaniu możesz korzystać z funkcji panelu jakie zostały przypisane do urządzenia przez administratora Twojego systemu.

image.png

Potwierdzanie przybycia do zasobu

Twój administrator może wymagać potwierdzenia przybycia do danego zasobu w określonych ramach czasowych. Jeżeli tego nie zrobisz twoja rezerwacja zostanie anulowana i umożliwi to rezerwację danego zasobu innemu użytkownikowi systemu. Domyślnie jest to 15 minut przed i 15 minut po rozpoczęciu rezerwacji. Po szczegółowe informacje skontaktuj się z administratorem Twojego systemu.

1. Na ekranie urządzenia będzie widoczna twoja nadchodząca rezerwacja wymagająca potwierdzenia.

image.png

2. Kliknij "Potwierdź wydarzenie" aby potwierdzić przybycie do sali.

3. Przybycie do sali zostało potwierdzone.

image.png


Zwolnienie aktualnie trwającej rezerwacji

Istnieje możliwość zakończenia aktualnie trwającej rezerwacji. Dzięki temu pozwolisz innym użytkownikom systemu rezerwować dany zasób. 

1. Zaloguj się i kliknij "Zakończ wydarzenie".


image.png

2. Wydarzenie zostało anulowane.

image.png


Tworzenie rezerwacji z poziomu panelu LOBO

Istnieje możliwość tworzenia rezerwacji zasobów z poziomu panelu LOBO.

1. Zaloguj się i kliknij "Rezerwuj".

image.png


2. Wybierz nazwę wydarzenia, czas jego trwania po czym naciśnij "Rezerwuj".

image.png

3. Wydarzenie zostało utworzone.

image.png


Usuwanie rezerwacji z poziomu panelu LOBO

Przed rozpoczęciem rezerwacji istnieje możliwość jej anulowania z poziomu panelu LOBO aby umożliwić innym użytkownikom systemu rezerwację danego zasobu.

1. Zaloguj się i przesuń pasek z rezerwacją którą chcesz usunąć od prawej do lewej części ekranu.

image.png


2. Kliknij przycisk "Usuń".

3. Wydarzenie zostało anulowane.

image.png


Zmiana długości wydarzenia z poziomu panelu LOBO

Istnieje możliwość zmiany długości wydarzenia z poziomu panelu LOBO.

1. Zaloguj się i przesuń pasek z rezerwacją którą chcesz usunąć od prawej do lewej części ekranu.

image.png

2. Kliknij przycisk "Zmień".

3. Aby przedłużyć długość wydarzenia wybierz o ile minut chcesz przedłużyć wydarzenie bądź wybierz nowy czas zakończenia po czym naciśnij "Zmień".

image.png


4. Aby skrócić długość wydarzenia wybierz o ile minut chcesz skrócić wydarzenie bądź wybierz nowy czas zakończenia po czym naciśnij "Zmień".

image.png


5. Gotowe. Czas wydarzenia został zmodyfikowany.

image.png

6. Możesz również sprawdzić szczegóły wydarzenia klikając przycisk "Informacje". 

image.png